هفته ي پژوهش و فناوري
پیوندهای مرتبط
درباره هفته پژوهش و فناوري

درباره هفته ملی پژوهش و فناوری
هفته پژوهش و فناوري، هفته اي است كه فرصت مناسبي براي توجه و تمركز روي ابعاد مختلف امر پژوهش وفناوري در كشور فراهم مي آورد تا كليه ذي نفعان ضمن اطلاع از روندها و وضعيت موجود در كشور براي آينده، برنامه ريزي و اقدامات بهتر و مهم تري را در دستور كار خود قرار دهند. انتخاب و معرفي برگزيدگان حوزه پژوهش و فناوري و تجليل از آنها و همچنين ايجاد فرصت تعامل بين ذي نفعان اين حوزه به شيوه هاي مختلف نظير برگزاري نمايشگاه، فن بازار، همايش ملي، مصاحبه هاي مطبوعاتي و راديو تلويزيوني فضايي را در كشورايجاد و به آن دامن مي زند كه ضمن ارتقاء شأن و جايگاه پژوهش و فناوري و فعالين در اين عرصه، بسترسازي مستحكمي را براي ادامه راه تقويت و توسعه پژوهش و فناوري كه ضامن پيشرفت واقعي كشور و ايجاد ثروت،رفاه و امنيت براي مردم است در ابعاد اجتماعي و فرهنگي فراهم نمايد.
به همين منظور ستاد برگزاري هفته پژوهش و فناوري، همه ساله برنامه هاي متعددي را با همكاري سازمانها، نهادها، دانشگاهها و مؤسسات مرتبط با پژوهش و فناوري برگزار مي نمايد.
سابقه برگزاري هفته پژوهش:
از سال 1379 به منظور ترويج فرهنگ پژوهش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري چهارمين هفته آذرماه را با توجه به نامگذاري 25آذرماه به نام روز پژوهش از طرف شوراي فرهنگ عمومي، به نام هفته پژوهش نام نهاد و مسئوليت برگزاري اين هفته را به معاونت پژوهشي اين وزارت سپرد. به همين منظور ستاد برگزاري هفته پژوهش و فناوري، همه ساله برنامه هاي متعددي را با همكاري سازمانها، نهادها، دانشگاهها و مؤسسات مرتبط با پژوهش و فناوري برگزار مي نمايد.
در همين راستا امسال نيزپانزدهمين نمايشگاه هفته پژوهش از مورخ 23لغايت 26 آذرماه 1393در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران و مراسم تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر سال در مورخ 25آذرماه 1393در محل سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.
اهداف برگزاری هفته پژوهش و فناوری
• شناسایی توانمندی های پژوهش و فناوری مراکز تحقیقاتی
• شناسایی و معرفی پژوهشگران برتر
• امکان تجاری سازی یافته های پژوهش و فناوری(فن بازار)
• فراهم کردن فضای همکاری بین پژوهشگران
• برقراری ارتباط مراکز صنعتی و تولیدی با مراکز تحقیقاتی
• نهادینه کردن پژوهش در سطح جامعه

پيام های آموزشی و پژوهشي

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد